Výlet do světa vína je vždy cestou kolem světa. Ten kdo sáhne po první láhvi v regálu, si sice rychle vybere, avšak nemá to pravé potěšení. Dobře (po mě za mě), každému co je mu vlastní: jsou lidé, kteří mají krytý bazén s pravými palmami pro zdání jižních moří. K do chce však víno skutečně zažít, musí se za ním vydat do místa, kde žije: do sklepní uličky. Tak k čertu s městskými plány, k čertu s diktaturou horizontál a vertikál. Weinviertel se rozprostírá mezi širokými vlnami plynoucími z horizontu na horizont. Vesničky spokojeně hnízdí mezi pahorky jako slepičky a bílé řady lisoven určují strukturu krajiny. Vítr si laskavě povívá v této pahorkaté zemi a v dávných dobách sem přinesl sedimenty – spraš. Tato úrodná půda dobře drží vodu, což je příznivé pro Weinviertel, který patří k nejteplejším oblastem Rakouska a má nejmenší množství srážek. Ve spraši se též snadno kopaly hluboké, odolné sklepy.

Respektovaná vinařská obec Untermarkersdorf ve Weinviertlu má několik set lisoven a mnoho sklepů. Tmavý, jedinečný svět, který je dírou do břicha země a mate svou pestrostí, je spojením jednoduchých principů: užitečnosti a potěšení.

All rights reserved • ©2019 Weingut Himmelbauer • Martin Grus - Studio Tužka